خوب احسان علیخانی زندانی زنداني برنامه

خوب: احسان علیخانی زندانی زنداني برنامه زندان اخبار سینما

گت بلاگز اخبار بین الملل برای نخستین بار یک زن مدیر دولت رومانی می‌شود

رئیس‌جمهوری رومانی مأموریت تشکیل کابینه آینده کشور را به دانچیلا داده هست. این زن نماینده پارلمان، نخستین زن در رأس کشور خواهد بود. زن سیاستمدار ۵۴ ساله از سوی

برای نخستین بار یک زن مدیر دولت رومانی می‌شود

برای نخستین بار یک زن مدیر دولت رومانی می شود

عبارات مهم : رومانی

رئیس جمهوری رومانی مأموریت تشکیل کابینه آینده کشور را به دانچیلا داده هست. این زن نماینده پارلمان، نخستین زن در رأس کشور خواهد بود. زن سیاستمدار ۵۴ ساله از سوی حزب سوسیال دموکرات جهت ریاست دولت نامزد شده است بود.

به گزارش ایسنا به نقل از دویچه وله، دانچیلا سومین مدیر دولتی است که در مدتی کوتاه در رومانی زمام امور را از سوی حزب سوسیال دموکرات به دست می گیرد.

برای نخستین بار یک زن مدیر دولت رومانی می‌شود

میهای تودوز، نخست وزیر کنونی، به خاطر اختلاف نظر با مدیر حزب سوسیال دموکرات، استعفا کرده هست. او تنها ۷ ماه ریاست دولت را به عهده داشت.

زورین گریندیانو، که پیش از تودوز، نخست وزیر بود، نیز به خاطر مسابقه های درون حزب کناره گیری کرد.

رئیس‌جمهوری رومانی مأموریت تشکیل کابینه آینده کشور را به دانچیلا داده هست. این زن نماینده پارلمان، نخستین زن در رأس کشور خواهد بود. زن سیاستمدار ۵۴ ساله از سوی

رومانی در ماه های گذشته به بحران سیاسی دچار بود، هم به خاطر ناسازگاری و مسابقه احزاب و هم به علت گسترش فساد در حاکمیت که سیاستمداران را رویاروی هم قرار داده است.

برخی از یوهانیس انتظار داشتند که شخصی از اردوی اقلیت را جهت تشکیل کابینه مأمور کند، ولی مدیر جمهوری حاضر به این کار نشد.

به دنبال استعفای نخست وزیر در روز دوشنبه، میهای فیفور وزیر دفاع، تا وقت معرفی کابینه آینده به ریاست دانچیلا، ریاست دولت موقت را عهده دار خواهد بود.

واژه های کلیدی: رومانی | مسابقه | دموکرات | اخبار بین الملل

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz